Nữ Nhi Quốc (The Monkey King 3)

53

Nữ Nhi Quốc (The Monkey King 3) (Thuyết Minh)

Đạo diễn: Trịnh Bảo Thụy

Diễn viên: Phùng Thiệu Phong, Quách Phú Thành, Tiểu Thẩm Dương, La Trọng Khiêm, Triệu Lệ Dĩnh

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Phim hành động, viễn tưởng

Nội dung phim:

Bốn thầy trò Tam Tạng (Phùng Thiệu Phong), Tôn Ngộ Không (Quách Phú Thành), Trư Bát Giới (Tiểu Thẩm Dương) và Sa Tăng (La Trọng Khiêm) du ngoạn cảnh sắc đồng thời vượt ải mỹ nhân tại Nữ Nhi Quốc của Nữ Vương (Triệu Lệ Dĩnh).

 

Bình luận